Home | Privacyverklaring

Privacyverklaring

Relatiespreekuur Zutphen

Het Relatiespreekuur Zutphen, een samenwerking tussen entra lindenhout, Humanitas en Mariëlle Vos, relatie- en gezinstherapeut, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Relatiespreekuur Zutphen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Gegevens minderjarigen
Relatiespreekuur Zutphen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder dat ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden je dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kind. Zo voorkomen we dat er gegevens over je kind verzameld worden zonder je toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het vragenformulier. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jouw persoonsgegevens gebruiken we om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening rondom het Relatiespreekuur.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Relatiespreekuur Zutphen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Relatiespreekuur Zutphen deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van trainingen, cursussen e.d. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Relatiespreekuur Zutphen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Relatiespreekuur Zutphen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies
Googly Analytics
Concrete5

Namen
_ga
_gid
CONCRETE5
CONCRETE5_LOGIN
Functie Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn 24 maanden
We voldoen met Google Analytics aan de AVG eisen. Er is een verwerkersovereenkomst overeengekomen met Google, IP-adressen worden geanonimiseerd en gegevens via Google delen (en delen voor advertentiedoeleinden) zijn gedeactiveerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relatiespreekuur Zutphen. Je kunt een verzoek tot inzage of correctie, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het vragenformulier. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Relatiespreekuur Zutphen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het vragenformulier. Ook kun je vragen of de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en/of privacycoördinator van Gemeente Zutphen voor je wil bemiddelen met Relatiespreekuur Zutphen in het geval je er met ons zelf niet uitkomt. Voor de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming en de privacycoördinator kijk je op de website www.zutphen.nl/privacy/privacyverklaring. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar FG@zutphen.nl.
Relatiespreekuur Zutphen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Goed om te weten

Het relatiespreekuur is een initiatief van diverse organisaties in Zutphen.

Maak je een afspraak op locatie, dan vindt die plaats bij Humanitas. Het gesprek met jullie zal gevoerd worden door een relatie-en gezinstherapeut en een professional van Humanitas.

Een medewerker van entrea lindenhout beantwoordt jullie online vragen.

Op Hulpwijzer Zutphen vind je meer informatie over scheiden en de hulp die je kunt krijgen.